Taking the lead for cranes solutions

01. Onze diensten

Waarom ZERO-Emissie?

Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor de duurzame industrie. We hebben hier alles voor in huis: van een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen; van de mogelijkheden die de Noordzee biedt voor productie van grootschalige groene elektriciteit, tot de aanwezigheid van lege gasvelden voor opslag van waterstof en CO2 (CCS) en een buizennetwerk dat ooit is aangelegd voor aardgas maar dat ook geschikt is voor waterstof en groen gas.

Zero Emissie

mobiele kraan

Deze kraan kan nu minimaal 8 uur lang op zijn eigen batterijen draaien. Op een kleine bouwstroom van 10 ampère kan hij dagen draaien en hij is waterstof ready! Deze kraan is dus zero emissie. Ons volgende project de komende maanden is toevoeging van waterstof op deze kraan. In Nederland zijn er c.a. 1300 kranen werkzaam. De voorkeur bij  gaat dus ook uit naar het ombouwen van een oudere kranen. Kranen die nog heel goed voldoen en dus niet gesloopt hoeven te worden, maar kunnen worden verduurzaamd.

Zero Emissie

Waterstof

's Werelds eerste elektrisch aangedreven mobiele torenkraan kan nu ook als eerste op aarde op waterstof draaien. Dankzij een innovatief waterstofsysteem kan de machine wel een week doorwerken.

Zero Emissie

02. Over Ons

Wij streven ernaar om onze planeet zo schoon mogelijk te houden.

ECS Holland is een nieuw innovatief elektrificatiebedrijf wat een systeem ontwikkelt heeft om kranen om te bouwen, zodat werkzaamheden CO2 neutraal kunnen worden uitgevoerd.

A DREAM OF A CLEAN WORLD ACHIEVED