Waarom ZERO EMISSIE

Waarom  ZERO Emissie

Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor de duurzame industrie. We hebben hier alles voor in huis: van een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen; van de mogelijkheden die de Noordzee biedt voor productie van grootschalige groene elektriciteit, tot de aanwezigheid van lege gasvelden voor opslag van waterstof en CO2 (CCS) en een buizennetwerk dat ooit is aangelegd voor aardgas maar dat ook geschikt is voor waterstof en groen gas.

In Nederland zijn er ca 1300 kranen werkzaam, deze kranen draaien grotendeels allemaal op diesel. Door deze kranen om te bouwen, hoeven “oudere” kranen die nog heel goed voldoen, niet te worden gesloopt, maar worden verduurzaamd.

Mobiele kraan

Deze kraan kan nu minimaal 8 uur lang op zijn eigen batterijen draaien. Op een kleine bouwstroom van 16 ampere kan hij dagen draaien en hij is waterstof ready! Deze kraan is dus emissie vrij. Ons volgende project de komende maanden is toevoeging van waterstof op deze kraan.

In Nederland zijn er ca 1300 kranen werkzaam. De voorkeur bij  gaat dus ook uit naar het ombouwen van een oudere kranen. Kranen die nog heel goed voldoen en dus niet gesloopt hoeven te worden, maar kunnen worden verduurzaamd.

Een mobiele  kraan voert gemiddeld 8 uur per dag hijswerkzaamheden uit. Ca 5% daarvan wordt gebruikt voor het transport van de standplaats naar de werklocatie. Daarom  is het cruciaal om de bovenkraan eerst om te bouwen.

Ontwikkelingen

De eerste stap was het ombouwen van een kraan op stroom. Stroom is op de bouwplaats redelijk beperk, daarom hebben wij een systeem ontwikkelt dat kan draaien op eigen stroomvoorziening, eventueel op bouwstroom gedraaid kan worden én er is slechts 10 ampère voor benodigd.

De kraan is geluidsarm, en voldoet dus aan de eisen met betrekking tot geluidsoverlast.

De volgende stap is daarom dat de bovenkraan volledig op waterstof kan gaan draaien.

Vrijdag 4 juni 2021 was het zo ver..

Samen met Ridderkerks Kraanwagenbedrijf B.V. en Electriq Global gaf ECS Holland demonstraties over hun zero-emissie kranen en het nieuwste waterstofsysteem. Deze geslaagde dag werd gepresenteerd door Tim Coronel.

De ontwikkeling is een waterstofpoedersysteem bij accu hybride mobiele bouwmachines.
Dit is het eerste waterstofsysteem ter wereld op lage druk en dus extreem veilig.

Sinds 2017 is de mobiliteit de grootste bron van CO2 uitstoot. Omdat het klimaat erg belangrijk is, is ECS holland niet stil blijven zitten. De ontwikkeling is weer een stap verder, de kraan kan nu volledig op waterstof draaien!

De ontwikkeling is een waterstofpoedersysteem bij accu hybride mobiele bouwmachines. Dit is het eerste waterstofsysteem ter wereld op lage druk en dus extreem veilig. De bovenkraan kan nu volledig op waterstof gaan draaien en daardoor geheel geruisloos.

Waterstof is in opkomst. Deze brandstof kan een sleutelrol vervullen in de energietransitie, waarbij rigoureuze veranderingen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen terwijl de energievraag in de economie toeneemt. Om over tien jaar 30% minder broeikasgassen uit te stoten, is nu nodig dat emissieloze technieken zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de bouwsector.

De derde stap is de onderwagen om te bouwen op waterstof.

 

Hieronder de aftermovie van de demonstratiedag